Stressbarometer® til ledergrupper

Ledergrupper er afgørende for sygefravær og trivsel. Vi arbejder efter devisen: Vi har – eller får – hver især styr på vores eget stressniveau. Ledergruppen tør selv prøve først.

Efter en indsats med Stressbarometer ®-konceptet kan lederne bedre spotte og hjælpe stressede medarbejdere.

16-18 % af de danske ledere er stressede. Men de færreste ledere bryder sig om at få opmærksomhed i den sammenhæng. Det tager indsatsen højde for.

Resultater bliver formidlet på gruppeniveau, og undervisningen retter sig mod dem, der trives, men som gerne vil have redskaber og viden til  mere bæredygtig ledelse.

Er en leder presset, som 16-18 % af de danske ledere, foregår fortrolig og individuel ledersparring pr. telefon eller på møder uden for gruppen. Det er inkluderet i prisen.

90 % af lederne, der har taget imod individuel ledersparring, har oplevet markant fald i stress-symptomer i løbet af 2-3 uger og undgået sygemelding.

 

Priseksempel for ledergrupper

Ledergruppe 10 deltagere: 45.000,-

Ring +45 20 92 50 20

Over 20 års specialisterfaring i ét opkald.

Stressbarometer®-konceptet er bygget op af seks enkle trin

1
Planlægningsmøde med chef for ledergruppen. Vi gennemgår de vigtigste styrker og udfordringer, og planlægger forløbet, så det passer til gruppen.

Varighed: 1-2 timer

2

Stressbarometer®-test fastlægger deltagerens trivsels-/stressniveau og mulige årsager. Hver deltager får personlig rapport.

Varighed: 5-15 minutter

3
Deltagere, der er overbelastede, får individuel ledersparring og letlæst materiale. Nærmeste leder inddrages efter aftale med deltageren.

Varighed: Op til 3 x 1,5 time

4
Lederseminar med redskaber og resultater. Typiske emner: planlægning, struktur, møder, overbelastede medarbejdere.

Varighed: 2-3 timer

5
Deltagerne får udleveret bogen Ledertrivsel i travlhed og adgang til Stressbarometer®s lukkede forum med yderligere materiale.
6
Eftertest af deltagerne og afsluttende møde med chef for ledergruppen. Gennemgang af gruppens samlede resultat, anbefalinger og valuering.

Varighed: 1-2 timer