Stressbarometer® til afdelinger

Afdelinger kan have travlt i perioder – dygtige  og engagerede medarbejdere tager fat. Men hvis travlhed bliver til stress, kan en sygemelding komme uden varsel.

Det påvirker alle. En del ledere føler sig sat ud af spillet. Afdelingen kommer under pres. Og den enkelte medarbejder oplever det dramatisk at blive sendt hjem akut.

Stressbarometer®-konceptet giver et evidensbaseret og forretningsorienteret alternativ, der virker.

Stressbarometer®-konceptet giver viden og redskaber til lederen, hele afdelingen og den enkelte medarbejder.

Konceptet tager højde for, at de fleste medarbejdere har det godt og ikke skal forstyrres unødigt.

Stressede medarbejdere får fortrolig, individuel  sparring pr. telefon, Skype eller personligt møde. Det er inkluderet i prisen.

69 % af medarbejderne, der har taget imod individuel sparring, har oplevet et markant fald i stress-symptomer inden for 2-4 uger og undgået langvarig sygemelding.

 

Priseksempel for afdelinger

Afdelinger 20 deltagere: 50.000,-

Ring +45 20 92 50 20

Det er gratis, og du får 19 års specialisterfaring i ét opkald.

Stressbarometer®-konceptet er bygget op af seks trin:

1

Planlægningsmøde med leder af afdelingen. Vi gennemgår gruppens vigtigste styrker og udfordringer og planlægger forløbet konkret.
Varighed: 1-2 timer

2

Stressbarometer®-test, der fastlægger deltagerens trivsels- og stressniveau og mulige årsager. Hver deltager får personlig rapport og kan downloade gode råd.
Varighed: 5-10 minutter

3

Deltagere, der er overbelastede, får individuel sparring af Lis Lyngbjerg og/eller en autoriseret psykolog. Samarbejde med leder om den bedst mulige planlægning for medarbejder og afdeling i de næste uger.
Varighed: Op til 3 x 1,5 time

4

Afdelingsseminar med fokus på den store gruppe, der trives. Deltagerne får resultater på gruppeniveau, viden og tips og tricks med et gran af humor. Typiske emner: planlægning, at sige ja og nej, søvn.
Varighed: 2-3 timer

5

Deltagerne får relevant materiale, typisk kortere artikler, 10 gode råd, og adgang til Stressbarometer®s lukkede forum med yderligere materiale.

6

Eftertest af deltagerne og afsluttende møde med leder af afdelingen, samlede resultater, anbefalinger og valuering.
Varighed: 1-2 timer