Lyngbjerg – få ledersparring eller Stressbarometer®-koncept til ledergruppen eller afdelingen. Jeg har speciale i at undgå stress-sygemeldinger og få overbelastningen på plads i løbet af kort tid for de flestes vedkommende. Jeg har fokus på konkrete redskaber og viden, der virker.

Tag overbelastningen i opløbet

Jeg er specialiseret i ledelse og stress gennem 17 år, og er en erfaren rådgiver, ledelsescoach og erhvervscoach. Mit faste motto er: Det skal virke. Og det gør det. Ledersparringsforløb og et særligt udviklet koncept til ledergrupper og afdelinger forebygger stressrelaterede sygemeldinger. Samtidig får deltagerne viden og øver redskaber til at trives i travlhed.

Lyngbjerg: ledertrivsel i travlhed

Travle perioder, forandringer og overraskelser er en del af dagligdagen. Mange trives med ekstra udfordringer og præsterer bedre, når det er i kortere perioder. Men det kræver, at man som leder og medarbejdere sikrer, at der er tid og tilladelse til at geare ned og restituere bagefter. Et bevidst skift mellem præstation og restitution er grundlaget for både at forebygge stress og/eller akut sætte ind for at undgå en langvarig stressrelateret sygemelding.